ADAS musikaliska teater


”Ja tack!” - En musik- och poesiföreställning där Sonja Åkessons texter står i centrum.

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Fia Adler Sandblad
Sanna Källman