Våra artister


Tonsättare/kompositörer

Henrik Denerin

Tonsättaren Henrik Denerins arbeten är ofta vad man kan kalla kompositionspraxisexperiment – experiment genom upptäckt, uppkomst och undersökning – och utförandeexperiment genom den oförutsägbarhet, instabilitet och obestämdhet som uppkommer i de ofta komplexa partitur som musikerna har att förhålla sig till.

Rosanna Gunnarsson

Tonsättaren Rosanna Gunnarsson har skapat ljud- och bildverket "Baltic Sea". Genom att mäta surfares rörelsemönster har hon fått data som hon har överfört till musik, med syntar och sinustoner.

Anna Eriksson

Anna Eriksson skriver beställningsverk åt solister, ensembler och orkestrar och musiken framförs på konserter och festivaler runt om i Sverige och Europa.

Johan Svensson

Johan Svensson is a Swedish composer, exploring the field between acoustic and electronic music