Duo SärArt


Djärvt utforskande av nya klanger och uttryck med piano och blockflöjt.

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Ida Höög: blockflöit
Anna Christensson: piano