Flyglar, finns dom?


Flyglar, finns dom? är ett konsertkoncept som drivs av MCV (Musikcentrum Väst). I samarbete med ABF och VG-regionen har vi kartlagt flyglar i Västra Götaland för att de ska komma fram i ljuset och spelas på. Framförallt de flyglar som står något bortglömda – men också flyglar som är i bruk på platser där vi kan skapa tillfällen för konserter och genom konceptet belysa instrumenten i ett nytt sammanhang.

Aktuella konserter:

I nuläget inga inbokade konserter då finansiering saknas.