Gethenian Suite


Hur låter en Bok? Gethenian Suite är en tolkning av Ursula Le Guins science fictionklassiker Left Hand of Darkness. En filmisk konsertupplevelse i gränslandet mellan kammarmusik, jazz och rymdpop.

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Erik Dahl: piano
Anna Cochrane: fiol/viola
Anna Malmström: klarinett/basklarinett
Andreas Thurfjell: alt/barytonsaxofon
Tove Brandt: kontrabas
William Soovik: trummor/percussion

Musik på biblioteket 2018-2019

Hur låter en bok? Gethenian Suite är en musikalisk tolkning av Ursula Le Guins science fictionklassiker Left Hand of Darkness. Bokljud kanske det borde kallas. I anslutning till konsert har vi gärna samtal om boken och musiken.

Erik Dahl, piano
Anna Cochrane, fiol/viola
Andreas Thurfjell, altsax/baritonsax
Anna Malmström, klarinett/basklarinett

Utrustningsbehov:
Finns det ett akustiskt piano på plats använder sig gruppen gärna av det. I annat fall tar de med ett elpiano.

Video