Hanna Thiel


Spirit of Gambo – ett sprakande barockprogram full av virtuositet, glädje och melankoli.

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Hanna Thiel – Viola da gamba

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
MUSIK PÅ BIBLIOTEKET 2019/2020
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

Hanna Thiel bjuder på en atmosfärisk musikupplevelse. Likt röster ur det förflutna berättar gambans toner om vinterkyla, långa resor, barockens kryddor, delikatesser, soldater och kungligheter, drömmar, stjärnor och julnatten. Låt dig fascineras av gambans lyriska skildring som, lik en god bok, kan fängsla och förtrolla sin lyssnare.

Musiker:
Hanna Thiel – Viola da gamba
(helt solo eller med lut-ackompanjemang av Dohyo Sol)

Video