Hi Hank


Med rötterna i den moderna jazzen och influenser från såväl klassisk musik som pop bjuder Hi Hank! på en spännande upplevelse – spårvagnsjazz!

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Johan Gund: piano
Johan Birgenius: drums
Anders Gabrielson: saxophone, clarinett
Max Thornberg: double bass

Video