Janne Magnarsson och Carita Jonsson


Farfarshistorier från Ösö - Nostalgi från 50- och början av 60-talet sett genom ett barns ögon.

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Janne Magnarsson: sång, gitarr och berättelser
Carita Jonsson: piano, dragspel och kommentarer