Kristall


Klassisk sång och violin med fokus på främst kvinnliga tonsättare, nutida och dåtida.

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Gruppmedlemmar:
Karin Wiberg - Violin
Lisa Fröberg - Mezzosopran, piano

Video