Kulturbyrån GIRA


Med ljud och musik, rytm och rörelse, dans och cirkus skapas ett rum där allt är möjligt och allt kan hända. (3-5, 6-9)

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Video