Kulturbyrån GIRA


Med ljud och musik, rytm och rörelse, dans och cirkus skapas ett rum där allt är möjligt och allt kan hända. (3-5, 6-9)

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Åsa Ericsson: kontrabas m.m.
Ewa J Kristeberg: gitarr m.m.
Anna Segerbrant: dans, cirkus, mask m.m.

Video