Mama Gumbo


Två olika föreställningar för barn och unga! Mycket sång, slagverk och lärande berättelser (3-12 år)

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Sång, dans, berättelse: Floid Gumbo
Gitarrist
Trummis

Ibland vid större samlingar deltar fler än tre musiker.