Maria Stoltz - "Nya Vägar"


Egna kompositioner och tonsatta dikter av Karin Boye. Musik på Bibliotek 2019-2020 Programmet heter Nya vägar och innehåller dikter av Karin Boye , Ferlin, Löwenhjelm m.m Även sånger som Ulla Billquist sjöng

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Maria Stoltz: sång. gitarr
Hanna Bendz: cello