MOR


Arabiskt klingande musik med svenska texter.

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Anna Ottertun: sång och slagverk
Anders Waernelius: slagverk, sång
Åsa Ericsson: kontrabas, sång
Filip Bagerwitz: oud, sång
Saman Alias: klarinett/flöjter, sång

Musik på biblioteket 2019-2020
MOR erbjuder en scenisk konsert, med mycket tankar och filosofi kring det att vara människa, ”vi och de” och hur vi ska kunna närma oss och förstå varandra, trots, eller kanske pga olikheter.

Video