MOR


Arabiskt klingande musik med svenska texter.

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Anna Ottertun: sång och slagverk
Anders Waernelius: slagverk, sång
Åsa Ericsson: kontrabas, sång
Filip Bagerwitz: oud, sång
Saman Alias: klarinett/flöjter, sång

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
MUSIK PÅ BIBLIOTEKET 2019/2020
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

MOR erbjuder en scenisk konsert, med mycket tankar och filosofi kring det att vara människa – ”vi och de” och hur vi ska kunna närma oss och förstå varandra trots, eller kanske på grund av, våra olikheter.

Video