Petra Haraldson & Camilla Åström


"Jag vill möta livets makter vapenlös" - Karin Boyes kraftfulla dikter i ny och själfull musikalisk skrud.

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Camilla Åström: dragspel, sång, komposition
Petra Haraldson: piano, sång, komposition

Musik på biblioteket 2018-2019

Karin Boyes diktning i nya, pricksäkra och själfulla musikaliska tolkningar. Konsertföreställningen ”Jag vill möta livets makter vapenlös” innehåller tonsatta dikter, berättelser och brev; texter av och om Karin Boye. Allt med en starkt och djupt klingande, känslig egen ton. Av och med Camilla Åström - dragspel och sång, samt Petra Haraldson - piano och sång.

Video