Rosanna Gunnarsson


Tonsättaren Rosanna Gunnarsson har skapat ljud- och bildverket "Baltic Sea". Genom att mäta surfares rörelsemönster har hon fått data som hon har överfört till musik, med syntar och sinustoner.

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Video