Simbi


Rytmisk och inbjudande konsert för barn där också workshop erbjuds (9-19 år)

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!

Group members

Lotta Sjölin Cederblom: sång
Sten Källman: saxofon
Johan Ohlsson: keyboard, dragspel
Klas Nilsson: trumpet
Markus Ahlberg: trombon
Mats Eriksson: gitarr
Per Svenner: trummor
Stefan Bergman: bas
Rubens Millet Herrera: congas

Video